top of page

EVENTS

CÁC SỰ KIỆN

ta_auco_gate2.jpg
book.jpg

Sự kiện SÁCH "để đọc" là sự kiện đầu tiên trong chuỗi dự án "SÁCH" được Ta Cà Phê tổ chức.

Chúng tôi sẽ dành toàn bộ không gian xanh của mình một ngày cho bạn - cho cộng đồng những người yêu mến sách và cần khoảng thời gian đọc trọn vẹn. Một ngày không quá dài nhưng là một sự khởi đầu để làm cho cộng đồng yêu mến kiến thức, tìm kiếm những niềm vui và điều ý nghĩa trong cuộc đời từ sách.

Sự kiện không cầu kỳ về hoạt động nhưng không đơn giản để thực hiện bởi những ồn ào trong cuộc sống. Ta Cà Phê may mắn có các đơn vị/ cá nhân đồng hành cùng chung tư tưởng là những đơn vị cung cấp sách vô cùng uy tín. Họ đã luôn nỗ lực giúp người đọc chọn lọc tìm kiếm những quyển sách giá trị.

Đến với sự kiện SÁCH "để đọc", hãy cùng nhau đặt điện thoại xuống, cầm trên tay cuốn sách mình yêu thích, gọi một cốc cà phê ngon và dành thời gian chất lượng với những người bạn đồng hành cùng yêu thích sách.

Sự kiện được tổ chức ngày 20/01/2024 tại Ta Cà phê Âu Cơ (Ngõ 41 Đường Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội)

The event BOOK "to read" is the first event in the "BOOK" project series organized by Ta Cà Phê.

We will dedicate our green space for a day to you - to the community of book lovers who need undisturbed reading time. A day not too long, but a beginning to cultivate a community passionate about knowledge, seeking joy, and meaningful insights in life from books.

The event isn't elaborate in its activities but is not simple to execute amidst the chaos of life. Ta Cà Phê is fortunate to have units/individuals with the same ideology, providing incredibly reputable books. They have always endeavored to help readers select and find valuable books.

Join the event BOOK "to read". Let's put down your phone and pick up a book, order a coffee and spend quality time with fellow book lovers.

This event will be held at Ta Ca phe Au Co (Alley 41 Duong Hoa, Quang An, Tay Ho, Hanoi on January 20th, 2024)

bookshelf.jpg

Accompanying the "BOOKS" project, we hope to build a Community Bookshelf - a place that will receive:

- Old books that you feel are no longer suitable for you 

- Books that are useful to you, and now you want to share with others

- Good books you want to donate to develop and enrich the Community Bookshelf 

We will not accept books that: 

- Books with missing pages, torn pages, or loose spines 

- Book covers and spines that are no longer intact 

- Contains pages that are wrinkled, peeling, discolored, or blurry 

- Paper quality is not good. good 

- The spine of the book and the page are no longer tightly attached to each other 

- Textbooks, magazines, newspapers

Đồng hành cùng dự án SÁCH ”để đọc", Ta mong muốn xây dựng một Tủ Sách May Mắn - nơi sẽ nhận:

  • Những quyển sách cũ mà bạn cảm thấy không còn phù hợp với mình nữa

  • Những quyển sách có ích đối với bạn, và bây giờ bạn muốn chia sẻ đến cho người khác

  • Những quyển sách hay bạn muốn gửi tặng để phát triển và làm phong phú Tủ sách may mắn

Vì chúng tôi tin rằng mỗi cuốn sách đều có một sứ mệnh riêng. Ta sẽ gom góp lòng yêu mến và sự trân trọng từ những cuốn sách bạn trao gửi đến với người cần. Tủ sách may mắn không giới hạn chủ đề, lĩnh vực hay ngôn ngữ. Khi tặng bạn đừng quên kèm theo vài lời nhắn nhủ mà bạn muốn người đọc cuốn sách của mình nhận được nhé!

bookshelf2.jpg
ta_auco_gate_small.jpg

Các sự kiện được tổ chức tại Ta Cà phê Âu Cơ

(Ngõ 41 Đường Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội)

All events hold at Ta Ca phe Au Co

(Alley 41 Duong Hoa, Quang An, Tay Ho, Hanoi)

bottom of page