top of page

Là dòng trà nhập khẩu, có gốc trà đen, hương hoa - thảo mộc tự nhiên theo vùng miền mà ta lựa chọn như xạ hương, lavender, quế, hồi, nấm quý....

Trà Thảo Mộc / Hoa Quả

bottom of page