top of page
th1_edited.jpg

COFFEE BEAN - ROASTERY

IMG_20211214_151215.jpg
gói.jpg

Ta Cà phê Tây Hồ
Hotline: 0385.975.174

Alley 41, Tây Hồ Street, Quảng An Ward,

Tây Hồ District, Hanoi, Vietnam

Open Hours: 08:00-22:00 (everyday)

Email: tacaphe.info@gmail.com

Facebook: facebook.com/tacaphe.vn

Instagram: tacaphe.info

Tây Hồ_sqr_small.jpg

Ta Cà phê Âu Cơ
Hotline: 0862.729.950

No 41, Đường Hoa Street, Quang An Ward, Tây Hồ District, Hanoi, Vietnam

Open Hours: 08:00-18:00 (everyday)

ta2 (1) sqr.jpg

Email: tacaphe.info@gmail.com

Facebook: facebook.com/tacaphe.vn

Instagram: tacaphe.info

Ta Cà phê Hàng Thiếc
Hotline: 0901.769.679

No 21, Hàng Thiếc Street, Hàng Gai Ward,

Hoàn Kiếm District, Hanoi, Vietnam

Open Hours: 08:00-22:00 (everyday)

HT square.jpg

Email: tacaphe.info@gmail.com

Facebook: facebook.com/tacaphe.vn

Instagram: tacaphe.info

Copyright © 2024 Ta Ca phe. All rights reserved. v3.22

bottom of page