top of page

Espresso đặc biệt, chiết xuất tiêu chuẩn, dùng kèm với tách kem trứng thơm ngọt, béo ngậy. Khách thưởng thức tự lựa chọn theo cách riêng kết hợp hoặc tách biệt.

Ta's Macchiato

bottom of page