top of page

Là sự kết hợp độc đáo của Espresso tiêu chuẩn và Sparkling. Cho bạn trải nghiệm thú vị trong vị giác và giải tỏa cơn khát của mùa hè. (Sản phẩm chỉ nên dùng tại quán)

Summer Cool

bottom of page