top of page

Espresso tiêu chuẩn kết hợp với Chocolate và Sữa đánh tiêu chuẩn. Tăng trải nghiệm hương vị đối những ai yêu thích hương vị Chocolate mạnh mẽ.

Mochaccino

bottom of page