top of page

Espresso tiêu chuẩn kết hợp với sữa tươi và bọt sữa mỏng mịn đánh đúng kỹ thuật tạo vị béo ngậy, ngọt bùi tự nhiên. Trải nghiệm hương hoa quả nhiệt đới tự nhiên trong hạt cà phê.

Caffé Latte

bottom of page