top of page

Espresso thêm nước giảm độ đậm là phong cách thưởng thức sáng tạo được phổ biến từ người Mỹ và được cả thế giới ưa chuộng.

Caffé Americano

bottom of page