top of page

Là bộ dụng cụ được phát minh bới Alan Adler năm 2005 và trở thành phương pháp chiết xuất phổ biến và tiện lợi trên toàn thế giới. Phương pháp này tạo ra hương vị phức hợp thông qua việc ấn xi-lanh và sử dụng áp suất không khí đẩy lượng nước trong ống đi qua bột cà phê, qua khay lọc xuống phía dưới. Hạt cà phê đặc sắc khi lựa chọn sẽ tạo ra một trải nghiệm đầy thích thú của hương vị. Giá từ 75k - 110k tùy theo loại hạt sử dụng.

AeroPress

bottom of page