top of page

Louis Philippe, Bishop's Castle là hai loại hoa hồng được lựa chọn làm Trà của Ta, với hàm lượng tinh dầu cao và hương thơm đặc biệt. Được chăm sóc theo hướng hữu cơ hoàn toàn, Trà hoa hồng không chỉ đẹp, thơm mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe với nhiều công dụng tuyệt vời.

Trà Hoa Hồng

bottom of page